Combinatietest

RSS feed van 'ik ben zwanger'

Met de combinatietest wordt bepaald hoe groot de kans is dat je baby het Downsyndroom of trisomie 13 of 18 heeft. De test biedt je geen 100% zekerheid.

Wat is een combinatietest?

Wat is een combinatietest?

De naam zegt het al: de combinatietest is een combinatie van testen en gegevens. Waar gaat het om?

Met de combinatietest wordt de kans bepaald dat je kindje het Downsyndroom heeft of trisomie 13 (syndroom van Patau) of 18 (syndroom van Edwards).

Nekplooi

De nekplooi is een laagje vocht onder de huid in de nek van je baby. Ook gezonde kinderen hebben dit laagje. Hoe dikker de nekplooi, hoe groter de kans dat je kindje het Downsyndroom heeft. Een ‘verdikte nekplooi’ heeft een dikte van meer dan 3,5 millimeter. Een baby met een verdikte nekplooi, hoeft niet per se het Downsyndroom te hebben. Wel betekent het dat het kindje een verhoogde kans op het Downsyndroom heeft, evenals een verhoogde kans op hartafwijkingen en andere chromosomale afwijkingen.

Bloedonderzoek

Bij het bloedonderzoek worden 2 eiwitten onderzocht: PAPP-A en vrij-bèta-HCG. Voor een betrouwbare kansberekening, zijn de uitkomsten van alle 3 de testonderdelen nodig.
Soms is het bloedonderzoek bij de moeder niet betrouwbaar genoeg. Bijvoorbeeld als je tijdens je zwangerschap veel bloedverlies hebt. Dan wordt de kansberekening gedaan op basis van alleen de nekplooimeting en jouw leeftijd.

Leeftijd van de moeder

Hoe ouder jij bent, hoe groter de kans dat je kindje het Downsyndroom heeft of trisomie 13 of 18.

LeeftijdKans bij 12 weken
20 jaar1 op 1070 (=0,09%)
30 jaar1 op 630 (=0,16%)
35 jaar1 op 250 (=0,4%)
36 jaar1 op 200 (=0,5%)
40 jaar1 op 70 (=1,4%)
44 jaar1 op 20 (=5%)

Verhoogde kans op Downsyndroom en trisomie 13 of 18

Met de combinatietest is niet met zekerheid vast te stellen of je baby het Downsyndroom of trisomie 13 of 18 heeft. Alleen de kans hierop wordt ingeschat. We hebben het over een ‘verhoogde kans’ als de kans groter dan of gelijk is aan 1 op 200. Je krijgt de uitslag van de combinatietest meestal na ongeveer 1 week.

Combinatietest bij meerlingen

Als je in verwachting bent van een meerling, wordt de nekplooimeting bij elk kindje gedaan. Je krijgt dan een kansberekening per kind.

Voor- en nadelen van de combinatietest

Weet je zeker dat je wilt weten of je baby een verhoogde kans heeft op een afwijking? Dit is iets waar je goed over na moet denken. De wetenschap dat je baby een verhoogde kans op een afwijking heeft, kan verregaande gevolgen hebben.

Voordelen combinatietestNadelen combinatietest
De test is niet gevaarlijk voor je baby of jezelfDe combinatietest geeft geen 100% zekerheid
Bij een verhoogde kans kun je kiezen voor abortus (voor 24 weken)De combinatietest kan je ten onrechte ongerust maken of juist geruststellen
Eventueel vervolgonderzoek brengt risico’s met zich mee
Weet je bij voorbaat al dat je geen abortus wilt plegen bij een verhoogd risico? Dan werpt een afwijkende uitslag van de combinatietest misschien een schaduw over je zwangerschap

Vervolgonderzoek

(Nog geen combinatietest gedaanNormale uitslag combinatietestAwijkende uitslag combinatietest
Moeder is jonger dan 36 jaarLaat eerst een combinatietest doenGeen vervolgonderzoekWel vervolgonderzoek
Moeder is 36 jaar of ouder Eigen keuze: eerst combinatietest of direct vruchtwaterpunctie/vlokkentestEigen keuze: wel/niet vervolgonderzoekWel vervolgonderzoek

Vergoeding

Ben je jonger dan 36 jaar? Dan wordt de combinatietest bij een normale uitslag niet vergoed door zorgverzekeraars. Wijkt de uitslag van de combinatietest af van normaal? Dan wordt deze alsnog vergoed, evenals het vervolgonderzoek. Ben je 36 jaar of ouder? Dan wordt de combinatietest standaard vergoed.

   
De Blije Doos 120x600
BlogSociety