Prenatale screening en prenatale diagnostiek

RSS feed van 'ik ben zwanger'

In dit onderdeel kun je informatie vinden over de volgende onderwerpen:

  • Combinatietest - Met de combinatietest wordt bepaald hoe groot de kans is dat je baby het Downsyndroom of trisomie 13 of 18 heeft. De test biedt je geen 100% zekerheid.

  • Vlokkentest - Een vlokkentest wijst aan de hand van onderzoek van placentacellen uit of je baby een afwijking heeft. De test is niet 100% betrouwbaar.

  • Vruchtwaterpunctie - Een vruchtwaterpunctie toont aan de hand van onderzoek van het vruchtwater aan of je baby een afwijking heeft. De test is heel betrouwbaar.

  • Bloedonderzoek - Bij bloedonderzoek wordt gekeken naar bloedgroepen, infectieziekten en antistoffen tegen bloedgroepen. Het is niet verplicht maar wel verstandig.

  • Echoscopie - Tijdens je zwangerschap krijg je meerdere echo’s. Meestal zijn dit er 2: een termijnecho tussen de 9-12 weken en een 20-weken-echo. Soms is een 30-weken-echo nodig.

   
De Blije Doos 120x600
BlogSociety