Recht op kraamzorg

RSS feed van 'ik ben zwanger'

De zorgverzekeringswet van 2006 vermeld hoe kraamzorg wordt geregeld in Nederland.
Kraamzorg en partusassistentie maken beiden deel uit van het basispakket.

Het basispakket wordt gegeven als er geen bijzonderheden zijn in het gezin. De uren zijn gebaseerd op 49 uur als men borstvoeding geeft en op 45 uur als men kunstvoeding geeft. De zorg wordt gegeven gedurende 8 dagen vanaf de geboorte en bestaat uit verzorging en controle van de moeder en de baby, voorlichting en instructie en integratie van de baby in het gezin, observeren, signaleren en rapporteren en waarborgen van hygiëne. Opvang van huisgenoten en tijdelijk overnemen van huishoudelijke taken horen niet thuis in het basispakket. Het gezin moet zorg dragen voor mantelzorg.

Het minimumpakket bestaat uit minimaal drie uur kraamzorg per dag, dit is een wettelijk minimum.
Hier betreft het zorg voor moeder en kind, voorlichting, instructie, observeren, signaleren en rapporteren. Wil het gezin dit zelf dan is er een uitbreiding met 5 uur extra mogelijk, dit wordt besproken door de intaker van het kraamcentrum waar de zorg wordt afgenomen.

Kraamzorg op maat wordt gegeven als er sprake is van een meer complexere zorg, indien er met de moeder en kind iets aan de hand is. De intaker van het kraamcentrum waar u de zorg afneemt geeft hier nader uitleg over.

De uren liggen dus tussen minimaal 24 uur en maximaal 80 uur kraamzorg indien nodig.

Bij een bevalling in het ziekenhuis is de dag van thuiskomst bepalend voor het aantal uren kraamzorg wat overblijft.
Gaat men op de dag van de bevalling naar huis dan zijn er geen consequenties voor de zorguren thuis. Dus bij thuiskomst op de geboortedag blijven de kraamzorguren maximaal gewaarborgd zoals bij de intake afgesproken.
Is de ontslagdag niet de geboortedag dan vindt er een aftrek van uren plaats.

Stel: je hebt een indicatie voor 49 uur kraamzorg gedurende acht dagen.
Je blijft drie dagen in het ziekenhuis en mag de vierde dag naar huis. Er wordt gerekend met zes uur zorg per dag, drie keer zes uur is samen 18 uur en deze worden van de 49 uur afgetrokken. Er blijft 31 uur zorg over voor de resterende kraamtijd.
Mochten er toch meer uren nodig zijn dan wordt er opnieuw geïndiceerd door de verloskundige.

Voor iedereen is er kraamzorg naar wens en mogelijkheden.

   
120x600 SALE
BlogSociety