Complicaties tijdens de bevalling

RSS feed van 'ik ben zwanger'

Tijdens je bevalling kunnen complicaties optreden. Ernstige complicaties zijn zeldzaam. Er kunnen zich bij de moeder en bij de baby complicaties voordoen.

Complicaties

Ernstige complicaties tijdens een bevalling komen gelukkig niet vaak voor. Je gaat regelmatig naar de verloskundige waardoor eventuele problemen, bijvoorbeeld een stuitligging, ook op tijd kunnen worden ontdekt. Toch is de kans op complicaties tijdens je bevalling aanwezig.

Complicaties bij je baby tijdens de bevalling

Veel complicaties die bij je baby kunnen optreden, hebben te maken met een afwijkende positie of prestatie.
Positie: oriëntatie van het gezicht van je baby: naar voren richting jouw buik of naar achter richting jouw rug)
Prestatie: lichaamsdeel dat als eerste naar buiten komt (hoofd of billen)

Foetale nood
 • Je baby krijgt te weinig zuurstof
 • Mogelijke oorzaken:
  • Afwijkend hartritme
  • Ontlasting van je baby in het vruchtwater
  • slecht functionerende placenta
 • Maatregelen
  • Registratie van het hartritme met een CTG
  • Zo nodig een kunstverlossing of keizersnede
Geen ademhaling na geboorte
 • Maartegelen
  • Je baby wordt gereanimerd
Afwijkende positie van baby
 • Je baby ligt met het gezichtje naar voren (naar jouw buik gericht
 • Maatregelen:
  • Zo nodig kunstverlossing of keizersnede
Aangezichtsligging of voorhoofdsligging
 • Aangezichtsligging: je baby’s nek is naar achteren gebogen, zodat het gezichtje als eerst indaalt
 • Voorhoofdsligging: je baby’s nek is licht gebogen, waardoor het voorhoofdje als eerst indaalt
 • Maatregelen
  • Vaak niet nodig, baby draait meestal zelf weer goed
Stuitligging
 • Je baby ligt achterstevoren, waardoor de billen als eerst indalen, het hoofdje kan vast komen te zitten
 • Komt bij 2-3% van de zwangerschappen voor
 • Grotere kans op schade voor je baby (zenuwbeschadiging of hersenbeschadiging door zuurstofgebrek) of zelfs overlijden
 • Maatregelen:
  • Soms kan arts je baby draaien door op je buik te duwen als je 37-38 weken zwanger bent
  • Vanwege de risico’s voor je baby wordt vaak gekozen voor keizersnede
Schouderdystocie
 • Het hoofdje is al geboren maar de schouder van je baby blijft teken achter je schaambeen, hierdoor kan je baby niet ademhalen
 • Mogelijke oorzaken:
  • Grote baby
 • Maatregelen:
  • Kunstverlossing of keizersnede
Uitzakking van de navelstreng
 • Navelstreng komt eerder dan je baby naar buiten
 • Komt bij 1 op 1000 bevallingen voor
 • Navelstreng kan bekneld raken waardoor bloedtoevoer naar je baby wordt afgesneden
 • Maatregelen:
  • Keizersnede
Navelstreng om de nek van je baby
 • Komt bij 1 op 4 bevallingen voor
 • Geen schadelijke gevolgen voor je baby
 • Maatregelen:
  • Als de arts tijdens je bevalling voelt dat de navelstreng om de nek zit, kan hij deze over het hoofdje terugschuiven

Complicaties bij de moeder tijdens de bevalling

Vliezen breken te vroeg
 • Komt bij 10% voor
 • Groter risico op infecties
 • Maatregelen:
  • Inleiden zwangerschap als weeën niet binnen 24-48 uur beginnen
  • Inleiden zwangerschap bij infectie
Voortijdige weeën (dreigende vroeggeboorte)
 • Zijn moeilijk te stoppen
 • Maatregelen:
  • bij vaginale bloedingen/breken van vliezen wordt bevalling doorgezet
  • Als er geen voortijdig bloedverlies/breken van vliezen is, is rusten het devies en eventueel weeafremmende medicijnen (fenotol en atosiban)
Afwijkingen van het geboortekanaalBijvoorbeeld afwijkend of te nauw bekken, gezwel aan baarmoederhals, extreem verstopte darmen of volle blaas
Zwangerschaps-hypertensieHoge bloeddruk aan het eind van je zwangerschap of net na bevalling
VruchtwaterembolieVruchtwater komt in jouw bloedsomloop terecht en komt zo in je longen met als mogelijke gevolgen versneld hartritme, onregelmatig hartritme, flauwte, shock of zelfs overlijden
Bloedverlies uit de baarmoeder
 • Normaal verlies je na bevalling ½ liter bloed, meer is gevaarlijk
 • Mogelijke oorzaken:
   Baarmoeder trekt na bevalling niet goed samen waardoor de wond die je placenta heeft achtergelaten blijft bloeden
  • Ingescheurde vagina of baarmoederhals
  • Lage concentratie bloedstollende stof ‘fibrogeen’ in je bloed
 • Maatregelen:
  • Massage onderbuik om samentrekking van de baarmoeder te stimuleren
  • Infuus met oxytocine
  • Injectie met prostaglandinen
  • Afsluiting bloedvaten
Instulping van de moeder
 • Je baarmoeder zakt binnenstebuiten en kan uit je vagina komen
 • Maatregelen:
  • Arts duwt je baarmoeder terug
Serotiene zwangerschap (over tijd)
 • Zwangerschap die langer dan 42 weken duurt
 • Alleen een probleem als placenta niet goed meer werkt
 • Maatregelen:
  • Controle ademhaling en hartslag van je baby via een CTG
  • Twee weken over tijd? Zwangerschap wordt ingeleid of je krijgt een keizersnede
Te langzame bevalling
 • Kan voorkomen bij een grote baby
 • Maatregelen:
  • Kunstverlossing of keizersnede
  • Infuus met oxytocine

   
De Blije Doos 120x600
BlogSociety