Vaker overgewicht jongeren in huishoudens met een lager inkomen

RSS feed van 'ik ben zwanger'

In 2010/2012 had 15 procent van de kinderen en jongeren tussen 2 en 25 jaar overgewicht,dat meldt CBS. Bij 3 procent was sprake van ernstig overgewicht. Naarmate het inkomen in het huishouden lager is, neemt het aandeel met overgewicht toe.
Zo heeft 19 procent van de jongeren in een huishouden in de laagste inkomensgroep overgewicht, tegenover 11 procent van de 2- tot 25-jarigen in de hoogste inkomensgroep. Ernstig overgewicht komt onder jongeren in de laagste inkomensklasse drie keer zo vaak voor als onder leeftijdsgenoten in de hoogste inkomensklasse.

Jongeren uit hoge inkomensklasse iets vaker positief over hun gezondheid

Jongeren uit hoge inkomensklasse iets vaker positief over hun gezondheid

Van de jongeren (0 tot 25 jaar) beoordeelt 93 procent hun gezondheid als goed of zeer goed.
Jongeren in huishoudens met een lager inkomen geven iets minder dikwijls aan een goede gezondheid te hebben dan jongeren uit huishoudens met een hoog inkomen.

Jongeren uit huishouden met lager inkomen vaker naar huisarts

Jongeren uit huishouden met lager inkomen vaker naar huisarts

Twee op de drie jongeren hebben ten minste eenmaal de huisarts bezocht in het voorgaande jaar. Onder jongeren in de laagste inkomensgroep ligt dit aandeel iets hoger (69 procent) dan in de hoogste inkomensgroep (64 procent). Daarentegen is iets minder dan 80 procent van de jongeren in de laagste inkomensgroep de afgelopen 12 maanden bij de tandarts geweest, tegenover ruim 86 procent in de hoogste inkomensgroep. Ook de fysiotherapeut wordt door jongeren uit de hoogste inkomensgroep wat vaker bezocht.

   
De Blije Doos 120x600
BlogSociety