Shaken Baby Syndroom: Betere voorlichting voorkomt letsel

RSS feed van 'ik ben zwanger'

Elk jaar overlijden in Nederland 3 tot 4 baby’s aan het Shaken Baby Syndroom. Nog eens zo’n 60 baby’s lopen blijvende hersenschade op doordat ze geschud of gesmoord zijn omdat ze huilden. Slachtoffers die we kunnen voorkomen. Door ouders kort na de geboorte van hun baby goed voor te lichten over hoe je om kunt gaan met huilen van je baby en de gevolgen van schudden.

Kraamverzorgsters kunnen een belangrijke rol spelen bij voorlichting van ouders. Augeo en TNO ontwikkelden daartoe een online cursus voor kraamverzorgenden en een voorlichtingsfilm voor ouders. Om kraamzorgorganisaties te helpen bij het scholen van hun medewerkers, biedt Augeo hen een gratis cursus en film aan.

De geboorte van een baby is doorgaans een blijde gebeurtenis, maar kan ook voor veel stress zorgen bij ouders. Als je baby veel huilt (en 6 tot 7 uur per dag geldt als normaal), en niets lijkt te helpen, kun je je als nieuwe vader of moeder machteloos en gefrustreerd gaan voelen.

“Waarom stopt ze niet met huilen?” vroeg ik mij af. “Wat ik ook probeerde; ze hield niet op. Alsof ze 24 uur per dag, 7 dagen per week huilde. Ik werd er zo onzeker van en totaal wanhopig. Sliep niet meer, raakte uitgeput en steeds sneller geïrriteerd. Uit totale wanhoop heb ik ons kindje toen geschud; terwijl ik dat helemaal niet wilde. Had iemand me maar kunnen helpen en kunnen uitleggen hoe ik hier mee om had kunnen gaan.” Het verhaal van deze jonge moeder staat niet op zichzelf. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 1 op de 20 ouders het huilen van zijn baby probeert te stoppen door zijn baby te smoren, schudden of een tik te geven. Onbedoeld kan dit zorgen voor ernstige en blijvende schade bij een kind: het Shaken Baby Syndroom.

Voorlichting is effectief

Kraamverzorgenden, verloskundigen en jeugdverpleegkundigen kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkomen van het Shaken Baby Syndroom. Zij hebben de contacten met ouders tijdens de kraamperiode. Dat is de periode dat voorlichting, zo blijkt uit onderzoek, het meest effectief is. Goede voorlichting aan ouders zorgt er voor dat het aantal baby’s dat overlijdt of gehandicapt raakt doordat ze geschud worden, met de helft afneemt. Het voorlichten van ouders is ook één van de 10 maatregelen uit het Kind Veilig Preventiepakket dat onlangs werd gepresenteerd door de stichtingen Augeo, Bernard van Leer Foundation en Kindpostzegels. Dat deden de stichtingen naar aanleiding van het onderzoek dat de Kinderombudsman hield onder gemeenten ‘Preventie van kindermishandeling in gemeenten, van papier naar werkelijkheid.’

Online cursus en voorlichtingsfilm

De online cursus ‘Preventie Shaken Baby Syndroom’ heeft Augeo in samenwerking met TNO ontwikkeld voor kraamverzorgenden, verloskundigen en jeugdverpleegkundigen. De voorlichtingsfilm ‘Niet schudden, breekbaar - over huilen en de risico’s van schudden’ voor ouders vormt de rode draad in de cursus. Kraamverzorgenden krijgen handvatten voor het bekijken en nabespreken van de film met ouders. Ook leren ze welke adviezen ze ouders kunnen geven over hoe het omgaan met het huilgedrag van hun baby.

Vóór 1 juli 2014: gratis online cursus én film voor alle kraamzorgorganisaties

Om kraamzorgorganisaties te helpen bij het scholen van hun medewerkers, maakt Augeo, een particuliere stichting, het mogelijk dat elke kraamzorgorganisatie één gratis cursuslicentie en voorlichtingsfilm ontvangt. Alle informatie over de online cursus ‘Preventie Shaken Baby Syndroom’ en de voorlichtingsfilm ‘Niet schudden - breekbaar’ vindt u op: augeoacademy.nl, of neem contact op met Augeo: 0343-53 60 40.

   
De Blije Doos 120x600
BlogSociety