Meer stamcellen uit navelstrengbloed nodig om levens te redden

RSS feed van 'ik ben zwanger'

Navelstrengbloed bevat stamcellen die worden gebruikt voor de behandeling van aangeboren en kwaadaardige bloedziekten, zoals leukemie. Om deze stamcellen sneller en makkelijker beschikbaar te hebben voor patiënten, investeert Sanquin Bloedvoorziening de komende jaren fors in een verdrievoudiging van het bestand van de navelstrengbloedbank.

Met de uitbreiding wil Sanquin zorgen voor een breed bestand aan beschikbare navelstrengbloed stamcellen. Hierdoor kunnen Nederlandse ziekenhuizen sneller en gemakkelijker beschikken over een goede match tussen donor en patiënt. Dat kan levens redden. Daarbij is Nederland met een groter eigen bestand minder afhankelijk van buitenlandse stamcelbanken en in staat om een bijdrage te leveren aan de internationale uitwisseling van stamcelproducten uit navelstrengbloed.

Juiste match

De juiste match tussen donor en patiënt is van groot belang om het risico van afstoting te verlagen. Met het huidige bestand is Sanquin lang niet altijd in staat om een goede match te maken. In 2012 zijn er 78 eenheden aan Nederlandse patiënten geleverd, waarvan er in slechts 4 gevallen een match was met donaties uit de eigen navelstrengbloedbank. Voor de overige aanvragen is gebruik gemaakt van buitenlandse stamcelbanken. Met de uitbreiding is Nederland minder afhankelijk van internationale stamcelbanken. Bovendien kunnen de ziekenhuizen met een breder bestand gemakkelijker een match vinden voor specifieke groepen patiënten, bijvoorbeeld niet-west Europese patiënten uit onder andere Turkije, Marokko, Indonesië, Afrika of Suriname.

Internationale uitwisseling

De Nederlandse Navelstrengbloedbank is een not-for-profit voorziening. Dat betekent dat de opgeslagen donaties beschikbaar zijn voor alle patiënten die in aanmerking komen voor stamceltransplantatie, waar ook ter wereld. Navelstrengbloed wordt internationaal uitgewisseld omdat een erg groot donorbestand nodig is om voor alle patiënten een transplantaat met de juiste weefseltypering te vinden.

Navelstrengbloed

Navelstrengbloed is het bloed dat na de geboorte van een baby achterblijft in de navelstreng en de moederkoek. Het gebruik van stamcellen uit navelstrengbloed is een alternatief voor stamcellen uit beenmerg of bloed. Het voordeel van navelstrengbloed is dat het inzamelen niet belastend is en er zijn geen risico’s voor moeder en baby. Voor een beenmergdonatie is bijvoorbeeld algehele narcose noodzakelijk en voor een perifere bloedstamceldonatie krijgt de donor vooraf een groeifactor toegediend.

Samenwerking en goedkeuring

Sanquin werkt binnen de navelstrengbloedbank samen met Europdonor. Sanquin verzorgt de werving van donoren, de afname, bewerking en opslag. Europdonor verzorgt het (internationaal) beschikbaar stellen van de gegevens van de navelstrengbloed eenheden, het matchingsproces en transport. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft toestemming gegeven voor de uitbreiding. Deze toestemming is nodig omdat Sanquin de uitbreiding financiert met middelen uit het eigen vermogen.

   
De Blije Doos 120x600
BlogSociety