Kabinet zet mes in kindregelingen

RSS feed van 'ik ben zwanger'

Als het aan minister Lodewijk Asscher ligt, gaat binnenkort het mes in de huidige kindregelingen die ouders tegemoet komen in de kosten. Van de in totaal 11 regelingen blijven er 4 in stand: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag.

De overige regelingen sneuvelen of worden samengevoegd met 1 van de overblijvende redelijken. Dit levert het kabinet een besparing op van 800 miljoen. Het leeuwendeel van de besparing wordt veroorzaakt door het beperken van de kinderbijslag.

De overblijvende regelingen moeten ervoor zorgen dat ouders financieel niet slechtes af zijn als zijn besluiten deel te nemen aan het arbeidsproces in plaats van thuis te blijven zitten met een uitkering.
Zo zijn de voorstellen van Asscher bedoelt om ouders met een uitkering er financieel iets op achteruti te laten gaan en werkende ouders er juist op vooruit te laten gaan.
Ook beogen de resterende regelingen ouders te stimuleren weer te gaan werken.

Tegelijkertijd heeft minister Asscher laten weten de kinderbijslagregeling te versoberen. Het bedrag dat ouders ontvangen van kinderen in de leeftijdscategorie 6 tot 17 jaar zal langzaam worden afgebouwd tot 2016. Tot en met 2015 wordt de kinderbijslag niet gecorrigeerd voor inflatie. Vanaf 2016 zal de kinderbijslag wel voor inflatie worden gecorrigeerd. Tevens heeft minister Asscher laten weten dat het kabinet de kinderbijslag niet inkomensafhankelijk zal maken.

Met name werkloze ouders worden zwaar getroffen door de hervormingen van de kindregelingen. Deze groep gaat er tot 4,5 procent aan inkomen op achteruit.

   
De Blije Doos 120x600
BlogSociety