Integrale geboortezorg in regio zorgt voor meer kwaliteit

RSS feed van 'ik ben zwanger'

Het Verloskundig Samenwerkingsverband Veldhoven (VSV-Veldhoven) presenteerde op woensdag 27 augustus de aftrap van ‘integrale geboortezorg’ in Máxima Medisch Centrum, locatie Veldhoven. Zij zet zich hiermee in om de kwaliteit van zorg voor moeder en kind nog verder te optimaliseren in de regio. Het doel is om regionaal dezelfde zorg te verlenen, met als einddoel een gezonde moeder, een gezond kind, tevreden ouders en -zorgverleners. Zorgverzekeraar VGZ gaat dit project ondersteunen.

In VSV-Veldhoven werken verloskundigenpraktijken, kraamzorginstellingen en gynaecologen, kinderartsen en tweedelijnsverloskundigen van Máxima Medisch Centrum intensief samen. Zij gaven tijdens de aftrap uitleg over de achtergronden en de opzet van integrale geboortezorg VSV-Veldhoven.
Het eerste onderdeel van integrale geboortezorg wordt vanaf begin september in de praktijk geïmplementeerd. Dit gaat over het multidisciplinair bespreken van alle nieuwe zwangeren vrouwen en het vaststellen van het te volgen individuele zwangerschapspad

Aanstaande moeder beslist mee

Naast het nog verder optimaliseren van de zorg rond de geboorte voor moeder en kind, wil het samenwerkingsverband VSV-Veldhoven de komende jaren uitgroeien tot een platform waar zorgprofessionals werken aan uniforme werkwijzen, transparante zorgoverdrachten en het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de algemene verloskundige zorg. “De zorgverleners zijn samen verantwoordelijk voor de organisatie. Zo verbeteren we de zorg. Daarnaast beslist ook de aanstaande moeder mee over nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Hierdoor stellen we in deze samenwerking moeder en kind echt centraal”, vertelt Pieter van Runnard Heimel, gynaecoloog van Máxima Medisch Centrum.

Nauwe samenwerking in de regio

Afgelopen jaren bleek dat Nederland binnen Europa relatief slecht scoort op babysterfte rondom de geboorte. Op verzoek van het ministerie van VWS heeft de landelijke stuurgroep Geboortezorg daarom een aantal adviezen uitgebracht. Een van die adviezen is om de zorg niet los van elkaar, maar samen te organiseren. Dit heet het integraal zorgmodel. “Nu is er nog vaak een duidelijke scheiding tussen zorg door de verloskundige, de specialist in het ziekenhuis en de kraamzorg. VSV-Veldhoven richt zich met integrale geboortezorg op een nauwe samenwerking met de verschillende zorgverleners in de regio” vult Simone Pauëlsen-Molenaar, eerstelijnsverloskundige van praktijk Cranendonck aan.

   
De Blije Doos 120x600
BlogSociety