Innovatie Nemo Healthcare beperkt kans complicaties bij (vroeg)geboorte

RSS feed van 'ik ben zwanger'

Het medische technologiebedrijf Nemo Healthcare heeft met PUREtrace een uitwendig meetsysteem ontwikkeld waarmee bij zwangere vrouwen voor en tijdens de bevalling weeënactiviteit beter kan worden geregistreerd. De innovatie draagt bij aan het terugdringen van de twee belangrijkste oorzaken van neonatale sterfte, te weten zuurstofgebrek voor of tijdens de bevalling (perinatale asfyxie) en overlijden bij vroeggeboorte. In Nederland doen deze complicaties zich op jaarbasis in circa 15.000 gevallen voor (totaal aantal bevallingen 2011: 180.060).

Nemo Healthcare is een spin-off van de Technische Universiteit Eindhoven en komt voort uit een wetenschappelijke samenwerking met het Máxima Medisch Centrum Veldhoven, dat dinsdag het eerste meetsysteem in ontvangst mocht nemen uit handen van GrafiMedics en Nemo Healthcare.

Het tijdig waarnemen van weeënactiviteit is doorslaggevend voor de overlevingskansen van het nog ongeboren kind. Als de weeën niet worden opgemerkt dreigt de baby in de baarmoeder te zeer in de verdrukking te raken. Tijdens een wee trekt de baarmoederspier zich samen (contractie), waarop het kind vanuit een natuurlijke reflex reageert om te voorkomen dat de doorbloeding naar het centrale zenuwstelsel stopt (gevaar van hersenschade). In de regel kan een kind binnen een periode van tien minuten 3 tot 4 weeën opvangen. Bij een hogere weeënactiviteit zonder dat een daadwerkelijke bevalling wordt ingeleid is medisch ingrijpen gewenst.

Onderzoek van de TU Eindhoven en het Màxima Medisch Centrum, dat mede mogelijk is gemaakt door Technologiestichting STW, heeft aangetoond dat bij een klinische bevalling in het ziekenhuis bewaking van de weeën via een eenvoudig aan te brengen elektrodepleister op de buik even goed of zelfs beter werkt dan bewaking met bestaande sensoren. Dat is van belang omdat de traditionele meetsystemen in 12,5 - 20 procent van de zwangerschappen onvoldoende informatie geven over de weeënactiviteit. Die informatiekloof wordt met PUREtrace gedicht, zodat tijdig en gericht actie kan worden ondernomen.

"De belangrijkste winst van onze innovatie is dat je daarmee een kind gewoon meer kans biedt", stelt Bas Lemmens, algemeen directeur van Nemo Healtcare. "Een nauwkeuriger weeënregistratie biedt de behandelend arts de ruimte om tijdig te interveniëren." Daarnaast is de nieuwe technologie als eerste in haar soort laagdrempelig toepasbaar. "In tegenstelling tot andere systemen kun je PUREtrace zonder problemen aansluiten op de bestaande bewakingsmonitoren. Ziekenhuizen maken zo met een geringe investering een belangrijke kwaliteitsslag in hun perinatale zorg (de periode van de 28e zwangerschapsweek tot de achtste dan na de geboorte - red.)."

Met deze nieuwe technologie kan Máxima Medisch Centrum haar patiëntenzorg verder verbeteren, en wordt een nieuw onderzoeksveld aangeboord. Het gehele innovatieproces onderstreept het belang van samenwerking tussen universiteit, ziekenhuis en bedrijfsleven en de mogelijkheden om toepassingsgericht onderzoek gefinancierd te krijgen, zoals in dit geval door Technologiestichting STW.

   
De Blije Doos 120x600
BlogSociety