Facebook ondersteunt anticonceptie voorlichting

RSS feed van 'ik ben zwanger'

Deze gerandomiseerde gecontroleerde studie onderzocht of Facebook de kennis over anticonceptie vergroot van een multiculturele groep Engelssprekende vrouwen tussen 18 en 45 jaar. Zij bezochten het spreekuur van een verloskundige kliniek in New York. De interventiegroep (n= 69) kreeg vijftien minuten individuele mondelinge voorlichting en dertig minuten interactieve voorlichting via Facebook. De controlegroep (n=79) kreeg dezelfde mondelinge voorlichting en ontving een folder. Alle voorlichting, mondeling en via Facebook en folder, ging over hormonale middelen, condooms, sterilisatie, en langwerkende anticonceptie via implantaat of spiraal.

In vergelijking met de controlegroep ontwikkelt de interventiegroep significant meer kennis over anticonceptie, tevredenheid over de voorlichting en voorkeur voor langwerkende anticonceptie. Onder de groep vrouwen die geen anticonceptie gebruiken of een condoom gebruiken versterkt de interventie significant de voorkeur voor een implantatiestaafje, maar niet voor het spiraal.

De conclusie is dat sociale media zoals Facebook een effectieve aanvulling zijn op de persoonlijke voorlichting van zorgverleners, ook voor multiculturele groepen. Het daadwerkelijke gebruik van anticonceptie en de lange termijn effecten moeten onderzocht worden in grotere onderzoekspopulaties.

Bron : Kennispoort Verloskunde

   
De Blije Doos 120x600
BlogSociety