Eerste Babyhuis in Nederland geopend

RSS feed van 'ik ben zwanger'

Het pand aan de Brouwersdijk 211 opent vanaf vandaag zijn deuren voor baby’s van wie de ouders tijd en ruimte nodig hebben om het hoofd weer boven water te krijgen. De Stichting het Babyhuis heeft bewust voor deze datum gekozen. Het is de Internationale Dag van de Rechten van het Kind.
Het Babyhuis komt op voor deze rechten. Ieder kind heeft recht op vrijheid, op liefde en warmte, op veiligheid en genegenheid, op een tijdelijk nieuw gezin wanneer biologische ouders even niet meer voor hem of haar kunnen zorgen. Het kan daarbij gaan om ouders die verslaafd zijn, psychische problemen hebben, een verstandelijke of mobiele beperking hebben of nog niet klaar zijn voor het ouderschap. Het Babyhuis omarmt de biologische ouders en betrekt hen zo veel mogelijk bij de opvoeding en verzorging van hun kind, met als uiteindelijk doel groei in hun opvoedkundige vaardigheden. De ouders ervaren op welke manier zij hun kind liefde en aandacht kunnen geven, opdat, wanneer zij er klaar voor zijn, het kind terug naar huis kan.

Een centrale plaats in het Babyhuis wordt ingenomen door twee gezinsouders, die jarenlange ervaring hebben opgedaan als pleegouder voor baby’s. Het Babyhuis kent daarnaast een professioneel zorgteam. Alle professionals uit dit team nemen deel door hun expertise in te zetten, met als doel de continuïteit van de zorg voor de kinderen en de ontwikkeling van hun biologische ouders te bewaken en waar nodig bij te sturen. De lijnen zijn kort, er wordt zorg op maat geboden en er is binnen een gezamenlijke verantwoordelijkheid één regisseur. Het Babyhuis werkt nauw samen met partners vanuit de jeugdzorg.

De visie van Het Babyhuis is dat kinderen - indien mogelijk - weer terug gaan naar huis en niet onnodig worden doorgeplaatst. De biologische ouders en hun kind verdienen dat.
Het heilzame leefklimaat is kenmerkend voor het Babyhuis. Onderdeel van het gezinsleven is biologische voeding, donor moedermelk, spelen, buiten zijn en muziek. Het Babyhuis is een thuis waar kinderen zich veilig kunnen ontwikkelen in een sfeer die voor iedereen als warm, liefdevol en harmonieus aanvoelt.
Vanaf vandaag kunnen ouders zich vrijwillig aanmelden bij het Babyhuis. Plaatsing kan ook via onze samenwerkingspartners en andere (jeugd)hulpverleners.

   
De Blije Doos 120x600
BlogSociety